Aktualności:Zapraszamy Autorów do zgłaszania publikacji do numeru 1/2022. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z sekcją „Dla Autorów”.
Z przyjemnością informujemy, że „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” zostało przyjęte do bazy ERIH+ (w tłumaczeniu Europejski Indeks Referencyjny dla nauk humanistycznych lub ERIH). Jest to kolejny krok w realizacji planu rozwoju czasopisma i zwiększenia jego dostępności, a tym samym wskaźników cytowań.
Zapraszamy naszych Czytelników do zapoznania się z ulepszoną wersją elektroniczną czasopisma. Zespół Redakcyjny realizuje w ten sposób przyjętą strategię rozwoju.
Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego