Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 2(15) 2023

Pobierz całe czasopismo numer 2(15) 2023 w wersji PDF

Spis treści 2(15) 2023

STUDIA I MATERIAŁY

Krzysztof Kossakowski
Postaci kobiece w pamiętnikach Albrychta Radziwiłła - strona 9

Beata Walęciuk-Dejneka
Emigrantka – intelektualistka: przypadek Aurelii Wyleżyńskiej. Wstęp do badań - strona 35

Katarzyna Wodniak
Konstancja Hojnacka (ok. 1880–1943). Sylwetka publicystki dwutygodnika „Moja Przyjaciółka” ze Żnina - strona 47

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
Praca wychowawczo-propagandowa i kształtowanie postaw ochotniczek Pomocniczej Służby Kobiet (1940–1945). - strona 71

Małgorzata Dajnowicz
Działalność Ligi Kobiet w latach 1945–1989. Obszary aktywności na przykładzie struktur gdańskich i łódzkich - strona 89

Justyna Zajko-Czochańska
Moda i praktyka. „Przyjaciółka” jako materiał do badań - strona 111

Justyna Kowalska
Trendy w modzie „robotniczej” w Polskiej Kronice Filmowej - strona 123

Olga Dąbrowska-Cendrowska
Sylwetki polityków na łamach „Zwierciadła” (1990–2019) - strona 141

Weronika Sałek
Role społeczne kobiet w przestrzeni publicznej i prywatnej w prasie typu people na przykładzie magazynu „Viva!” w latach 1997–2001 - strona 163

Karolina Wanda Olszowska
Zderzenie tradycji z nowoczesnością oczami kobiety na podstawie autobiografii Halide Edip Adıvar oraz powieści Sinekli Bakkal - strona 185

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
„Amicus” – oswajanie lęku pacjenta Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach poprzez informacje. Działalność redaktorek Joanny Chądzyńskiej i Izabeli Opalińskiej - strona 205

KOMUNIKAT

Agata Chrobot
Biznes Klub Malowany Szminką. Działalność, wsparcie, przedsiębiorczość kobiet - strona 235

RECENZJA

Agnieszka Witek
Karol Łopatecki, Janusz Dąbrowski, Wojciech Krawczuk, ojciech Walczak, Listy Anny Wazy (1568–1625), (Warszawa, Polskie Towarzystwo Historyczne, 2022), ss. 531, ISBN 978-83-963557-6-8 - strona 265

SPRAWOZDANIA

Justyna Zajko-Czochańska
Sprawozdanie z I Seminarium Prezentacji Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet – cz. I. - strona 271

Justyna Zajko-Czochańska
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kobiety – kultura – prawo – życie publiczne” - strona 275

Justyna Kowalska
Działalność naukowa i upowszechniająca badania naukowe Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych w 2023 r. - strona 287

NOTY O AUTORKACH I AUTORACH - strona 301

WYMOGI EDYTORSKIE - strona 308Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 1(14) 2023

Pobierz całe czasopismo numer 1(14) 2023 w wersji PDF

Spis treści 1(14) 2023

STUDIA I MATERIAŁY

Paweł Szadkowski
Rola kobiet we wczesnonowożytnej wojskowości: próba spojrzenia na przykładzie siedemnastowiecznej armii hiszpańskiej - strona 9

Lidia Michalska-Bracha
„Wedle ideału Klaudynek…”. Wizerunek dziewiętnastowiecznej Polki w piśmiennictwie historycznym Antoniny Machczyńskiej. - strona 29

Katarzyna Westermark
Kobiety i kobiecość w twórczości literackiej Wandy Maleckiej - strona 53

Michał Ceglarek
Colette Gaveau-Małcużyńska – portret pianistki - strona 73

Grażyna Legutko
Maria Sieroszewska (1881–1964). Studium przypadku - strona 93

Halina Parafianowicz
Ellen Axson Wilson (1860–1914): artystka, która „uczyniła” męża prezydentem USA - strona 109

Beata Goworko-Składanek, Joanna Sadowska
Ruchy kobiece w Rosji na przełomie XIX i XX w. w walce o dostęp do edukacji - strona 137

Ewa Maj
(Nie)widoczna obecność starych kobiet w międzywojennej prasie dla Polek - strona 165

Jolanta Chwastyk-Kowalczyka
Ponadgraniczne mosty redaktor Ewy Mielczarek w XX i XXI wieku - strona 189

Marzena Marczewska
Czy choroba jest kobietą? – o językowym obrazie wybranych dolegliwości (rozważania na podstawie tekstów polskiego folkloru) - strona 223

Anna Wileczek
Julki, alternatywki, zodiakary. Stereotypy kobiet w młodomowie - strona 241

RECENZJE

Lubou Kozik
Eva Škorvanková, Strážkyne rodinných kozubov? Ženy v ideológii a politike Slovenského štátu, (Bratislava: Veda, Vydavatel’stvo Slovenskej Akadémie vied, 2021), ISBN 978-80-224-1857-7. - strona 259

AUTOREFERATY

Agnieszka Zaniewska
Działalność Ligi Kobiet na Białostocczyźnie w latach 1945–1989, ss. 456 - strona 273

SPRAWOZDANIA

Justyna Zajko-Czochańska
Działalność naukowa i upowszechniająca badania naukowe Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych w 2022 r. - strona 285

Justyna Kowalska
Sprawozdanie z IV Białostockiej Letniej Szkoły Historii Kobiet, Augustów 5–15 sierpnia 2022 r.. - strona 291

NOTY O AUTORKACH I AUTORACH - strona 301

WYMOGI EDYTORSKIE - strona 308Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 2(13) 2022

Pobierz całe czasopismo numer 2(13) 2022 w wersji PDF

Spis treści 2(13) 2022

STUDIA I MATERIAŁY

Rafał Kosiński
Obraz kobiet w wybranych dziełach historiografii kościelnej z VI wieku. Część 1. Historia Kościoła Teodora Lektora i Kronika Wiktora z Tunnun - strona 9

Arkadiusz Urbaniec
Postać cesarzowej Teodory w źródłach łacińskich (Chronicon Wiktora z Tunnuny, Breviarium Liberatusa z Kartaginy oraz Liber Pontificalis) . - strona 41

Natasha Prystupa
Transformation of Women in the Czech Lands of Austria-Hungary (1900–1907) - strona 79

Zuzanna Hanuszewicz
Anna Mostowska – preromantyczna protofeministka - strona 103

Virginija Jurėnienė
Strategies and Tactics of the Lithuanian Women’s Movement: Retrospective Analysis - strona 117

Maria Bauchrowicz-Tocka
„Zwierciadło” i tematyka reportaży jako pomysł badawczy - strona 129

Łukasz Jędrzejski
Obrazy kobiet na łamach prasy dla kobiet w latach 1944–1975 - strona 165

Anna Szwed-Walczak
The Image of Feminism in the Polish Women’s Press in the Years 1989–1992 - strona 185

Justyna Kowalska
Propaganda w Polskiej Kronice Filmowej - strona 207

AUTOREFERATY

Justyna Zajko-Czochańska
Edukacyjna rola „Przyjaciółki” w życiu kobiet wiejskich PRL-u w latach 1956–1975, ss. 269 - strona 231

SPRAWOZDANIA

Justyna Kowalska
Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja. Tematy główne i cząstkowe, plany badawcze. Sprawozdanie z IX Spotkania OBHK Instytutu Studiów Kobiecych (Białystok 10–12 marca 2022 r.) - strona 241

Maria Bauchrowicz-Tocka
Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Islandii w ramach projektu „Kompetencje edukacyjne we współpracy międzynarodowej” (Reykjavik 15–23 października 2022 r.) - strona 249

NOTY O AUTORKACH I AUTORACH - strona 251

WYMOGI EDYTORSKIE - strona 254Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 1(12) 2022

Pobierz całe czasopismo numer 1(12) 2022 w wersji PDF

Spis treści 1(12) 2022

STUDIA I MATERIAŁY

Beata Walęciuk-Dejneka
Kobieca koncepcja „bycia-w-świecie”: źródła literackie i stan badań. Rozpoznania cząstkowe - strona 9

Bartłomiej Samarski
„Kropla Mleka” w morzu potrzeb, czyli działalność Berty Szaykowskiej na rzecz poprawy sytuacji białostockich kobiet (1919‒1939) - strona 21

Małgorzata Dajnowicz
Liga Kobiet w latach 1945‒1981 (na przykładzie kierunków aktywności organizacji okręgów gdańskiego i łódzkiego) - strona 55

Ewa Maj
Jaka jest kobieta współczesna i jaką się stanie w przyszłości? Ciągłość i zmiana: opinie, diagnozy i antycypacje w prasie dla kobiet w Polsce międzywojennej - strona 79

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Kierunki badań historii kobiet w Polsce – stan badań i perspektywy na przykładzie wybranych zagadnień - strona 103

Łukasz Jędrzejski
Publicystyka Heleny Lemańskiej ‒ przypadek Polskiej Kroniki Filmowej w latach 1949‒1967 - strona 129

Anna Szwed-Walczak
Redaktorki naczelne polskiej prasy dla kobiet w latach 1989‒1992 - strona 145

Olga Dąbrowska-Cendrowska
„Twój Styl” jako przykład magazynu dla kobiet – wstęp do badań - strona 169

KOMUNIKATY

Adam Miodowski
Ośrodek Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych. Dokonania, plany naukowe, perspektywy badawcze - strona 193

AUTOREFERATY

Krzysztof Kossakowski
Społeczna i polityczna rola kobiet z kręgów władzy w państwach krzyżowych i Bizancjum w okresie od pierwszej do czwartej krucjaty, ss. 353 - strona 213

SPRAWOZDANIA

Justyna Zajko-Czochańska
Działalność naukowa i upowszechniająca badania naukowe Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych w 2021 r. - strona 229

Justyna Kowalska
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Badania historii kobiet polskich na tle porównawczym. Kierunki, problematyka, perspektywy” (Białystok 11‒13 czerwca 2021 r.) - strona 235

NOTY O AUTORKACH I AUTORACH - strona 243

WYMOGI EDYTORSKIE - strona 249Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 2(11) 2021

Pobierz całe czasopismo numer 2(11) 2021 w wersji PDF

Spis treści 2(11) 2021

STUDIA I MATERIAŁY

Regina Renz
Małżeństwa w międzywojennej rodzinie chłopskiej w świetle dokumentów kościelnych na przykładzie diecezji kieleckiej - strona 9

Aleksandra Ewelina Mikinka
Powrót chłopomanii. O fascynacji folklorem we współczesnej polskiej prozie fantastycznej - strona 23

Ewa Maj
Obraz społecznych ruchów kobiet na łamach prasy dla katoliczek w Polsce międzywojennej - strona 37

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Regina Wasiak-Taylor – animatorka kultury, dziennikarka, prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie - strona 73

Barbara Klich-Kluczewska
Janina Jasicka i jej „archiwum zapośredniczone” Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet w Krakowie - strona 117

Maria Bauchrowicz-Tocka
Liga Kobiet wśród autochtonek na Górnym Śląsku w pierwszych latach PRL - strona 129

Urszula Sokołowska
Edukacyjna rola „Filipinki” w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - strona 143

Katarzyna Laskowska
Przestępczość kobiet w Rosji - strona 159

Agnieszka Śliwa
Życie społeczne i kulturalne na łamach czasopisma zakładowego „Walczymy o Stal” w latach 1953–1956 - strona 175

Diana Dajnowicz-Piesiecka
Rodzina w świetle wybranych aktów prawnych z okresu Polski Ludowej - strona 197

SPRAWOZDANIA

Magdalena Gąsowska
VI Spotkanie Członków Zespołu i Współpracowników Ośrodka Badań Historii Kobiet: Dziennikarki, publicystki, kobiety piszące. Twórczynie przekazu źródłowego o dziejach kobiet, Białystok 17 kwietnia 2021 r. – warsztaty - strona 227

NOTY O AUTORKACH I AUTORACH - strona 215

WYMOGI EDYTORSKIE - strona 219Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 1(10) 2021

Pobierz całe czasopismo numer 1(10) 2021 w wersji PDF

Spis treści 1(10) 2021

STUDIA I MATERIAŁY

Robert Suski
Amazonki w Historia adversus paganos Orozjusza. Dzieje recepcji i reinterpretacji mitu - strona 9

Katarzyna Świetlik
Lwowska spuścizna Zofii Romanowiczówny (1842–1935) - strona 37

Paweł Woś
Maria Wysłouchowa – redaktorka, publicystka, działaczka społeczna i polityczna - strona 53

Ewa Maj
Katolicka, katolicko-narodowa i narodowa prasa dla kobiet w Polsce międzywojennej: cechy czasopiśmiennictwa światopoglądowego - strona 71

Adam Miodowski
„Robotnica”, „Włościanka” i „Kobieta Sowiecka” – główne tytuły masowej sowieckiej prasy kobiecej szczebla centralnego (przed II wojną i po II wojnie światowej) - strona 97

Maria Bauchrowicz-Tocka
Posłanki – liderki Ligi Kobiet (na wybranym przykładzie) - strona 127

Agnieszka Zaniewska
„Nasza Praca” – miesięcznik „wytycznych” do działań i praktyk Ligi Kobiet - strona 143

Łukasz Jędrzejski
Source study of the Polish Film Chronicle (1944–1994). Biography of editor-in-chief Helena Lemańska - strona 163

Justyna Granatowska
Kwestia kobieca w Polskiej Kronice Filmowej (postulaty badawcze w zarysie) - strona 183

Małgorzata Dajnowicz, Urszula Sokołowska
Sama, ale czy samotna? – obraz niezamężnych kobiet u schyłku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w świetle „Kobiety i Życia” - strona 195

Anna Szwed-Walczak
Wywiad prasowy w polskiej prasie dla kobiet (w latach 1989–1992) – źródło wiedzy o życiu kobiet w czasie transformacji systemowej - strona 213

RECENZJE

Anna Penkała-Jastrzębska
Janusz Antoni Wiśniowiecki, Ilias Polski, wyd. Przemysław P. Romaniuk, Jacek Burdowicz-Nowicki, (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2018), ISBN 978-83-660118-01-3 - strona 247

SPRAWOZDANIA

Justyna Granatowska
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w. Stań badań i perspektywy (na tle porównawczym)”, Białystok–Augustów 11–14 września 2020 r. - strona 261

Justyna Zajko-Czochańska
Działalność naukowa Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych w 2020 r. - strona 271

NOTY O AUTORKACH I AUTORACH - strona 283

WYMOGI EDYTORSKIE - strona 287Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 2(9) 2020

Pobierz całe czasopismo numer 2(9) 2020 w wersji PDF

Spis treści 2(9) 2020

STUDIA I MATERIAŁY

Rafał Kosiński
Kilka uwag o specyfice badań nad historią kobiet w późnej starożytności i Bizancjum - strona 9

Magdalena Gąsowska
Kobieca asceza w niemieckim pietyzmie na przełomie XVII i XVIII wieku. Listy Wiary jako źródło do badania dziejów religijności kobiet - strona 26

Beata Walęciuk-Dejneka
Portret Marii Szetkiewiczówny w panieńskich listach do matki - strona 42

Agnieszka Śliwa
Wizerunek kobiety w prowincjonalnej prasie fachowej w okresie PRL-u na przykładzie czasopisma „Walczymy o Stal” w latach 1951–1956 - strona 54

Łukasz Jędrzejski
Dyskurs polityczny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na łamach tygodnika „Zwierciadło”. Przypadek sporu o Tysiąclecie Państwa Polskiego - strona 70

Justyna Zajko-Czochańska, Urszula Sokołowska
Listy czytelniczek do „Kobiety i Życia” i „Przyjaciółki” jako źródło badań codziennego życia kobiet w PRL - strona 94

Anna Szwed-Walczak
Prasa jako narzędzie społecznej i politycznej aktywizacji kobiet w latach 1989–1992. Polska prasa dla kobiet w czasie transformacji ustrojowej - strona 110

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Prasa jako źródło do badań działalności kobiet. Wybrane przykłady polskich dziennikarek emigracyjnych - strona 149

Yulia Gradskova
The cold war and the Women’s International Democratic Federation: defending women’s rights and inspiring women with achievements of the state socialism? - strona 172

Małgorzata Dajnowicz
The League of Women (Liga Kobiet) – the conditions for functioning of the women’s organisation in the communist system of the Polish People’s Republic (in the first period of the organisation’s activity from 1945 to 1975) - strona 186

Piotr Rodzik
W jakim stopniu obecnie kobiety awansują naukowo? - strona 208

SPRAWOZDANIA

Justyna Zajko-Czochańska
Sprawozdanie z Białostockiej Letniej Szkoły Historii Kobiet, Augustów 24 lipca – 2 sierpnia 2020 r. - strona 227

NOTY O AUTORKACH I AUTORACH - strona 231

WYMOGI EDYTORSKIE - strona 231Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 1(8) 2020

Pobierz całe czasopismo numer 1(8) 2020 w wersji PDF

Spis treści 1(8) 2020

STUDIA I MATERIAŁY

Lidia Michalska-Bracha
Nineteenth-century women’s egodocuments in the historian’s research workshop. (On the margins of the NPDH project: “Memoirs and letters of Polish authors from the Western Krai (Lithuania, Belarus, Ukraine) 1795–1918”) - strona 9

Agnieszka Szudarek
O potrzebie transnarodowego spojrzenia na „kwestię kobiecą” pod zaborem pruskim na przełomie XIX i XX wieku - strona 24

Joanna Morawska
Macierzyństwo w świetle poznańskich czasopism dla kobiet na przełomie XIX i XX wieku – stan badań i perspektywy badawcze - strona 50

Katarzyna Świetlik
Listy Leonii Wild do Zofii Romanowiczówny z lat 1858–1878 jako źródło do badań biograficznych - strona 67

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Ikona polskiego dziennikarstwa emigracyjnego z Londynu – Krystyna Cywińska - strona 88

Ewa Maj
Wzorzec kobiety w prasie dla katoliczek w Polsce międzywojennej: przypadek periodyku „Kuźniczanka” (1931–1936) - strona 113

Adam Miodowski
Działalność zagranicznych ruchów kobiecych w świetle publikacji „Naszej Pracy” – organu prasowego Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet (1947–1949) - strona 140

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
Wybory parlamentarne w propagandowych publikacjach prasy Ligi Kobiet. Wybrane przykłady - strona 158

Maria Bauchrowicz-Tocka
Ewolucja celów Ligi Kobiet w latach 1945–1989 w świetle jej statutów - strona 176

Agnieszka Drozdowska
Liderki Ligi Kobiet Polskich wobec wyborów w latach 80. (w świetle „Naszej Pracy”) - strona 194

RECENZJE

Joanna Frużyńska
Beata Walęciuk-Dejneka, Literackie przestępczynie. Obrazy kobiecych demonów w wybranych utworach polskich. Szkice, (Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, 2019), ISBN 978-83-7051-962-9 - strona 213

SPRAWOZDANIA

Justyna Zajko-Czochańska, Patrycja Dajnowicz
Działalność naukowa Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych w 2019 roku - strona 221

NOTY O AUTORKACH I AUTORACH - strona 227

WYMOGI EDYTORSKIE - strona 231Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 2(7) 2019

Pobierz całe czasopismo numer 2(7) 2019 w wersji PDF

Spis treści 2(7) 2019

STUDIA I MATERIAŁY

Ewelina Podgajna
Agitacja polityczna kobiet na łamach prasy ruchu ludowego w latach 1931–1939 - strona 9

Magdalena Grabowska
Transformacja ruchów kobiecych w Polsce (1945–1956) - strona 28

Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
Posłanki na Sejm PRL II kadencji (1957–1961). Cechy socjopolityczne i aktywność poselska - strona 59

Łukasz Jędrzejski
Obraz wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1957 r. w publicystyce „Kobiety i Życia” - strona 77

Urszula Sokołowska
Międzynarodowy Rok Kobiet 1975 na łamach „Kobiety i Życia” - strona 94

Magdalena Mikołajczyk
Determinanty szans wyborczych i aktywności parlamentarnej kobiet w III RP. Analiza dyskursu w „Gazecie Wyborczej” - strona 109

Anna Stocka
Amerykanki i kwestia kobieca na łamach „Tygodnika Mód i Powieści” w latach 1860–1915 - strona 132

Beata Goworko-Składanek
Rozwój prasy kobiecej w Rosji do 1917 r. - strona 156

Krzysztof Buchowski
Litewskie siostry Zofia i Jadwiga Chodakowskie (Sofija Smetonienė i Jadvyga Tūbelienė) - strona 171

RECENZJE

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
Magdalena Grabowska, Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, (Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018), ss. 322, ISBN 978-83-7383-931-1 - strona 203

AUTOREFERATY

Łukasz Jędrzejski
Polska Kronika Filmowa (1944–1994). Obrazy komunikowania politycznego, ss. 385 - strona 219

SPRAWOZDANIA

Marcin Siedlecki
Instytut Studiów Kobiecych i jego działalność w zakresie badań naukowych historii kobiet i ich upowszechniania (2017–2019) - strona 239

NOTY O AUTORKACH I AUTORACH - strona 253

WYMOGI EDYTORSKIE - strona 257Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 1(6) 2019

Pobierz całe czasopismo numer 1(6) 2019 w wersji PDF

Spis treści 1(6) 2019

STUDIA I MATERIAŁY

Alicja Gałczyńska
Posłowie czy posłanki? O nazwach pierwszych polskich parlamentarzystek. Studium językoznawcze - strona 9

Lidia Michalska-Bracha, Marzena Marczewska
Lwowianki wobec równouprawnienia kobiet – trzy historie.Studium historyczno-językoznawc - strona 25

Maria Bauchrowicz-Tocka
Udział kobiet w wyborach do Sejmu Ustawodawczego na łamach prasy lokalnej. Wybrane przykłady - strona 54

Ewa Maj
Wzorzec parlamentarzystki w prasie dla kobiet w Polsce międzywojennej - strona 73

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Agitacja obywatelska przed- i powyborcza 1928 roku na łamach „Kobiety Współczesnej” - strona 105

Justyna Zajko-Czochańska
Kobiety i wybory na łamach „Przyjaciółki” w latach 1956–1976 - strona 138

Anna Szwed-Walczak
Obraz wyborów kontraktowych w Polsce na łamach prasy dla kobiet - strona 151

Robert Suski
Senaculum, czyli senat kobiet w Historia Augusta – dyskurs antychrześcijański czy mizoginizm? - strona 174

Krzysztof Kossakowski
Królowa Melisanda i jej siostry - strona 190

RECENZJE

Julita Sitniewska
Małgorzata Dajnowicz, Maria Bauchrowicz-Tocka, Wiesław Wróbel (red.) Słownik Biograficzny Kobiet Kultury. Białystok i województwo podlaskie, cz. II, (Białystok: Wydawnictwo Humanica, 2018), ss. 152, ISBN 978-83-946177-1-4 (całość), 978-83-946177-6-9 (cz. II) - strona 213

AUTOREFERATY

Urszula Sokołowska
Role społeczne kobiet w świetle periodyku „Kobieta i Życie”na tle rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowejw latach 1970–1989, ss. 363 - strona 221

SPRAWOZDANIA

Urszula Sokołowska
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Polityka i politycy w prasie XX i XXI w.” pt. „Kobiety i wybory parlamentarne”,Białystok 14–16 czerwca 2019 r. - strona 239

NOTY O AUTORKACH I AUTORACH - strona 247

WYMOGI EDYTORSKIE - strona 251Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 2(5) 2018

Pobierz całe czasopismo numer 2(5) 2018 w wersji PDF

Spis treści 2(5) 2018

STUDIA I MATERIAŁY

Teresa Chynczewska-Hennel
Karolina Lanckorońska (1898–2002). W stu dwudziestą rocznicę urodzin - strona 9

Marta Kupczewska
O roli kobiet w życiu publicznym XVII-wiecznej Rzeczypospolitej(w świetle korespondencji Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej) - strona 24

Edyta Sacharewicz
Ciche bohaterki walki o niepodległość Senegalu - strona 52

Beata Walęciuk-Dejneka
Portret Bibianny Moraczewskiej – literatki nieznanej - strona 65

Aneta Dawidowicz
The position of women in social life in the light of the National Party’s political thought - strona 79

Inna Vashkevich
The image of a Soviet woman-politician in the Belarusian magazine „Rabotnitsa i Syalyanka” (1946–1991) - strona 99

Agnieszka Drozdowska
Liga Kobiet w województwie białostockim – stan badańi postulaty badawcze - strona 112

RECENZJE

Julita Sitniewska
Słownik Biograficzny Kobiet Kultury. Białystok i województwo podlaskie, cz. I, red. Małgorzata Dajnowicz, Marcin Siedlecki, Wiesław Wróbel, ss. 168, ISBN 978-83-946177-1-4 (całość),978-83-946177-2-1 (cz. I) - strona 131

SPRAWOZDANIA

Diana Dajnowicz-Piesiecka
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Polityka i politycy w prasie XX i XX w.” pt. „Polityka w prasie kobiecej”25–26 maja 2018 r. - strona 137

KOMUNIKATY

Komunikat redakcji - strona 147

Noty o Autorkach i Autorach - strona 149

Wymogi edytorskie - strona 153Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 1(4) 2018

Pobierz całe czasopismo numer 1(4) 2018 w wersji PDF

Spis treści 1(4) 2018

STUDIA I MATERIAŁY

Agnieszka Szudarek
Berliński międzynarodowy zjazd działaczek ruchu kobiecego w 1904 r. w świetle tygodników warszawskich - strona 9

Adam Miodowski
Wielka wojna kobiet. Zaangażowanie sióstr Szwedzkiego Czerwonego Krzyża w niesienie pomocy jeńcom wojennym z armii państw centralnych w przedrewolucyjnej Rosji (1914–1917) - strona 47

Agnieszka Drozdowska
Zarys codzienności wojennej kobiet z guberni suwalskiej i obwodu białostockiego w latach 1914–1915 - strona 75

Ewelina Podgajna
Kobieta na łamach prasy ruchu ludowego (1918–1931) - strona 94

Krystyna Leśniak-Moczuk
Aktywność kobiet na tle mężczyzn w sferze zawodowej w Polsce wschodniej - strona 112

Piotr Chomik
O bóstwach żeńskich w mitologii germańskiej i hinduizmie - strona 137

Alesya Korsak
Społeczne i polityczne życie BSSR w czasopiśmie „Bielaruskaja Rabotnіtsa i Syalyanka” („Białoruska Robotnica i Chłopka”) 1924–1939 - strona 154

Lubou Kozik
„Bielaruskaja Rabotnіtsa i Syalyanka” („Białoruska Robotnica i Chłopka”) i formowanie ideału kobiety sowieckiej w Białoruskiej Socjalistycznej Sowieckiej Republice (1924–1939) - strona 168

RECENZJE

Grzegorz Zackiewicz
Maria Weber, Józefa Lis-Błońska. Ucieczka z twierdzy „Bobrujsk”, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2016, ss. 152, ISBN 978-83-7399-703-5 - strona 183

AUTOREFERATY ROZPRAW DOKTORSKICH

Maria Bauchrowicz-Tocka
Łomża i region na łamach prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego, ss 426 - strona 193

NOTY O AUTORKACH I AUTORACH - strona 199

WYMOGI EDYTORSKIE - strona 203Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 2(3) 2017

Pobierz całe czasopismo numer 2(3) 2017 w wersji PDF

Spis treści 2(3) 2017

STUDIA I MATERIAŁY

Beata Walęciuk-Dejneka
Samodzielna, odważna, nowoczesna: historia Marii Morzyckiej-Obuchowskiej w świetle wybranych fragmentów jej Pamiętników - strona 9

Joanna Morawska
Wzorzec służącej propagowany na łamach katolickiego czasopisma „Przyjaciel Sług” na przełomie XIX i XX w. - strona 23

Lubou Kozik
Kobiety w ruchach społecznych Białorusi (1919–1991). Stan badań i perspektywy - strona 41

Beata Goworko-Składanek
Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w Rosji w latach 1913–1991 - strona 58

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
Koła Rodzin Milicyjnych – zadania i zakres działań (1969–1989) - strona 74

Krzysztof Buchowski
Prezydentka Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė - strona 92

Magdalena Musiał-Karg
Kobiety na rynku pracy – analiza uwarunkowań - strona 120

Diana Dajnowicz-Piesiecka
Rola kobiet przy porwaniach rodzicielskich w świetle wyników badań aktowych. Sprawczynie czy pokrzywdzone przestępstwem? - strona 140

RECENZJE

Marta Sikorska-Kowalska
Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII–XXI wieku), red. Teresa Kulak, Małgorzata Dajnowicz, Chronicon, Wrocław 2016, ss. 480, ISBN 978-83-946166-2-5 - strona 157

Łukasz Jędrzejski
Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski, Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska 1944–1956, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, ss. 255, ISBN 978-83-8098-003-7 - strona 163

AUTOREFERATY ROZPRAW DOKTORSKICH

Sylwana Borszyńska
Życie kobiet w wielkoprzemysłowej Łodzi w latach 1908–1914 – wybrane aspekty, ss. 199 - strona 173

SPRAWOZDANIA

Urszula Ćwik, Justyna Zajko-Czochańsk
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku” pt. „Prasa organizacji politycznych”, Białystok–Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r. - strona 185

KOMUNIKATY

Komunikat redakcji - strona 195

Noty o Autorkach i Autorach - strona 196

Wymogi edytorskie - strona 201Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 1(2) 2017

Pobierz całe czasopismo numer 1(2) 2017 w wersji PDF

Spis treści 1(2) 2017

STUDIA I MATERIAŁY

Małgorzata Dajnowicz
Obchody Międzynarodowego Roku Kobiet 1975 na Białostocczyźnie (na tle głównych kierunków działalności Ligi Kobiet w kraju i regionie) - strona 9

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
Koła Rodzin Milicyjnych – powstanie, organizacja i praca propagandowa - strona 28

Grażyna Wyder
Wielkopolskie działaczki w ruchu narodowo-demokratycznym na terenie Poznańskiego na przełomie XIX i XX wieku. Szkic do działalności politycznej kobiet - strona 48

Agnieszka Drozdowska
Kobiety a działalność Czerwonego Krzyża na ziemiachpolskich zaboru rosyjskiego w latach 1914–1916 na podstawie wspomnień lekarza Czerwonego Krzyża oraz Laury de Turczynowicz - strona 73

Barbara Drapikowska
Udział kobiet żołnierzy w misjach poza granicami kraju w Iraku i Afganistanie - strona 92

Karolina Kuśmirek
Służba kobiet w siłach zbrojnych - strona 108

Grażyna Kędzierska
Kobieca przemoc ekonomiczna w Polsce - strona 125

Magdalena El Ghamari
Muzułmanki z Instagrama – modowe trendy kulturowe współczesnych kobiet z kręgu kultury arabsko-muzułmańskiej - strona 147

RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE

Adam Miodowski
Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Kobiety w obronie Warszawy. Ochotnicza Legia Kobiet (1918–1922) i Wojskowa Służba Kobiet ZWZ-AK (1939–1945), (seria „Monografie”, t. 116), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, ss. 432, ISBN 978-83-7629-980-8 - strona 175

Ewa Kępa
Alina Dębowska, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub, Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2015, ss. 216, ISBN 978-83-87026-44-8 - strona 189

SPRAWOZDANIA

Justyna Zajko-Czochańska
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reform and Revolution in Europe, 1917–19: Entangled and Transnational Histories”, Uniwersytet w Tampere, Finlandia, 16–18 marca 2017 r. Uwagi o wystąpieniach merytorycznych - strona 207

Noty o Autorkach i Autorach - strona 213

Wymogi edytorskie - strona 217Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych numer: 1(1) 2016

Pobierz całe czasopismo numer 1(1) 2016 w wersji PDF

Spis treści 1(1) 2016

STUDIA I MATERIAŁY

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Dziennikarka polskiej przestrzeni publicznej na emigracji w Londynie – Stefania Kossowska - strona 9

Adam Miodowski
Radykalny feminizm Aleksandry Kołłontaj i próby urzeczywistnienia jego pryncypiów w przestrzeni społeczno-obyczajowej Rosji Sowieckiej (1917–1922) - strona 24

Barbara Drapikowska
Kobiety w polskiej armii – ujęcie historyczne - strona 45

Urszula Ćwik
Zagadnienie praw kobiet na łamach „Kobiety i Życia”(1970–1989) - strona 66

Grażyna Kędzierska
Opinia biegłego w słynnych procesach przeciwko kobietom - strona 84

Justyna Zajko-Czochańska
Kobiety i polityka w świetle opinii prasowych wybranych tygodników („Polityka”, „Newsweek Polska”, „Wprost”) - strona 101

Beata Goworko-Składanek
Obraz rosyjskich kobiet w życiu publicznym i politycznym na tle ogólnorosyjskich sondaży przeprowadzonych przez Levadę i VCIOM w latach 2005–2016 - strona 123

Marcin Siedlecki
Luki identyfikacji etnicznej w spisach powszechnych państw Grupy Wyszehradzkiej: kobiety vs mężczyźni - strona 138

RECENZJE

Agnieszka Szudarek
Ortrud Wörner-Heil, Adelige Frauen als Pionierinnen der Berufsbildung. Die ländliche Hauswirtschaft und der Reifensteiner Verband, University Press Kassel, Kassel 2010, ss. 488, ISBN 978-3-89958-904 - strona 155

Małgorzata Dajnowicz
Natalia Jarska, Kobiety z Marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, ss. 368, ISBN 978-83-7629-764-4 - strona 166

SPRAWOZDANIA

Ewa Joanna Borodzicz, Urszula Ćwik
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, Białystok, 16–17 czerwca 2016 roku - strona 179

Marcin Siedlecki
Instytut Studiów Kobiecych – stowarzyszenie upowszechniające działalność naukową (2011–2016) - strona 188

Noty Autorach - strona 195

Wymogi edytorskie - strona 201Modyfikacja strony internetowej Czasopisma finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu
"Rozwój czasopism naukowych"

Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego