Kobiety w polskiej armii – ujęcie historyczne

Abstrakt:
Artykuł został poświęcony problematyce militarnej partycypacji kobiet w siłach zbrojnych w perspektywie historycznej. W pierwszej części przedstawiono pokrótce sylwetki kobiet biorących udział w powstaniach narodowych (Powstanie Kościuszkowskie – 1794, Powstanie Listopadowe – 1831, Powstanie Styczniowe – 1863). Uwagę skupiono zarówno na kobietach biorących udział w walce, a także świadczących usługi medyczne i logistyczne. W drugiej części zaprezentowano zaangażowanie kobiet w działania zbrojne w czasie I wojny światowej, kiedy to powstały pierwsze regularne formacje kobiece. Następnie przedstawiono udział kobiet w czynie zbrojnym w II wojnie światowej, zarówno na frontach zewnętrznych, jak i w kraju. W końcowej części sformułowano ogólne wnioski dotyczące służby wojskowej kobiet w historii Polski.

Słowa kluczowe: kobiety w wojsku, wojskowa służba kobiet, aktywność kobiet w wojsku

Opublikowany: 30 grudnia 2016 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.03

Sposób cytowania: CNISK, 2016, nr 1 (1), 45-65/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Barbara Drapikowska (Akademia Obrony Narodowej)
Women in the Polish Army – Historical Perspective

Abstract:
The article discusses the problem of women’s military service in the history of Poland. The first part of the article is dedicated to women involved in national uprisings (1794, 1830, 1861). It presents the silhouettes of women taking part in fights or medical and logistical services. The second part focuses on the participation of women in World War I. The article provides a description of the first regular women’s military organization. The next part of the article consists of an analysis of women's contributions to the nation's defense either on the fronts in the war or in the country. It shows how many women were involved in fights or supported the Polish Army.

Keywords: women in the Army, women in the military, military participation of women

Published: 30 December 2016

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.03

Cite this article as: CNISK, 2016, vol. 1 (1), 45-65/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Barbara Drapikowska (National Defence Academy)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego