Ortrud Wörner-Heil, Adelige Frauen als Pionierinnen der Berufsbildung. Die ländliche Hauswirtschaft und der Reifensteiner Verband, University Press Kassel, Kassel 2010, ss. 488, ISBN 978-3-89958-904-7

Opublikowany: 30 grudnia 2016 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.09

Sposób cytowania: CNISK, 2016, nr 1 (1), 155-165/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Agnieszka Szudarek (Uniwersytet Szczeciński)
Ortrud Wörner-Heil, Adelige Frauen als Pionierinnen der Berufsbildung. Die ländliche Hauswirtschaft und der Reifensteiner Verband, University Press Kassel, Kassel 2010, pp. 488, ISBN 978-3-89958-904

Published: 30 December 2016

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.09

Cite this article as: CNISK, 2016, vol. 1 (1), 155-165/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Agnieszka Szudarek (University of Szczecin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego