Natalia Jarska, Kobiety z Marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, ss. 368, ISBN 978-83-7629-764-4

Opublikowany: 30 grudnia 2016 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.10

Sposób cytowania: CNISK, 2016, nr 1 (1), 166-175/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Małgorzata Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Natalia Jarska, Women with Marble. Workers in Poland in the Years 1945–1960, Nation's Memory Institute, Warsaw 2015, pp. 368, ISBN 978-83-7629-764-4

Published: 30 December 2016

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.10

Cite this article as: CNISK, 2016, vol. 1 (1), 166-175/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Małgorzata Dajnowicz (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego