Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku” Białystok, 16-17 czerwca 2016 r.

Opublikowany: 30 grudnia 2016 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.11

Sposób cytowania: CNISK, 2016, nr 1 (1), 179-187/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Ewa Joanna Borodzicz (Uniwersytet w Białymstoku), Urszula Ćwik (Uniwersytet w Białymstoku)
Report of National Scientific Conference “Politics and Politicians in the Press of the Century”, Bialystok, 16–17 June 2016

Published: 30 December 2016

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.11

Cite this article as: CNISK, 2016, vol. 1 (1), 179-187/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Ewa Joanna Borodzicz (University of Bialystok), Urszula Ćwik (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego