Instytut Studiów Kobiecych – stowarzyszenie upowszechniające działalność naukową (2011–2016)

Opublikowany: 30 grudnia 2016 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.12

Sposób cytowania: CNISK, 2016, nr 1 (1), 188-194/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Marcin Siedlecki (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
The Institute of Women's Studies – an Association of Disseminating Scientific Activities (2011–2016)

Published: 30 December 2016

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.12

Cite this article as: CNISK, 2016, vol. 1 (1), 188-194/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Marcin Siedlecki (University of Finance and Management)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego