Alina Dębowska, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub, Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2015, ss. 216, ISBN 978-83-87026-44-8

Opublikowany: 30 czerwca 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.10

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 2 (1), 189-204/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Ewa Kępa (Uniwersytet w Białymstoku)
Alina Dębowska, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub, Catalogue of Folk Towels of Municipality of Bielsk Podlaski, Podlaskie Museum in Bialystok, Białystok 2015, pp. 216, ISBN 978-83-87026-44-8

Published: 30 June 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.10

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 1 (1), 189-204/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Ewa Kępa (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego