Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reform and Revolution in Europe, 1917–19: Entangled and Transnational Histories”, Uniwersytet w Tampere, Finlandia, 16–18 marca 2017 r. Uwagi o wystąpieniach merytorycznych

Opublikowany: 30 czerwca 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.11

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 2 (1), 207-212/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Zajko-Czochańska (Uniwersytet w Białymstoku)
International Scientific Conference “Reform and Revolution in Europe, 1917–19: Entangled and Transnational Histories”, University of Tampere, Finland, March 16–18, 2017. Notes on important events

Published: 30 June 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.11

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 1 (1), 207-212/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Zajko-Czochańska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego