Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Kobiety w obronie Warszawy. Ochotnicza Legia Kobiet (1918–1922) i Wojskowa Służba Kobiet ZWZ-AK (1939–1945), (seria „Monografie”, t. 116), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, ss. 432, ISBN 978-83-7629-980-8

Opublikowany: 30 czerwca 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.09

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 2 (1), 175-188/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Adam Miodowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Women in Defense in Warsaw. Voluntary Womenʼs Legion (1918–1922) and Womenʼs Military Service ZWZ-AK (1939–1945), (“Monographs” series, vol. 116), Institute of National Remembrance, Warsaw 2016, pp. 432, ISBN 978-83-7629-980-8

Published: 30 June 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.09

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 1 (1), 175-188/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Adam Miodowski (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego