Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski, Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska 1944–1956, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, ss. 255, ISBN 978-83-8098-003-7

Opublikowany: 30 grudnia 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.10

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 3 (2), 163-170/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Łukasz Jędrzejski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski, The Civilization of Comunism. The Vistula Variation 1944–1956, Nation’s Memory Institute, Warsaw 2016, pp. 255, ISBN 978-83-8098-003-7

Published: 30 December 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.10

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 3 (2), 163-170/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Łukasz Jędrzejski (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego