Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku” pt. „Prasa organizacji politycznych”, Białystok–Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r.

Opublikowany: 30 grudnia 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.12

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 3 (2), 185-191/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Urszula Ćwik (Uniwersytet w Białymstoku), Justyna Zajko-Czochańska (Uniwersytet w Białymstoku)
Report of II National Scientific Conference “Politics and Politicians in the Press of the 20 and 21st Century” – “The Press of Political Organisations”, Białystok–Supraśl, 29–30 June 2017

Published: 30 December 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.12

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 3 (2), 185-191/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Urszula Ćwik (University of Bialystok), Justyna Zajko-Czochańska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego