Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII–XXI wieku), red. Teresa Kulak, Małgorzata Dajnowicz, Chronicon, Wrocław 2016, ss. 480, ISBN 978-83-946166-2-5

Opublikowany: 30 grudnia 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.09

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 3 (2), 157-162/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Marta Sikorska-Kowalska (Uniwersytet Łódzki)
Women’s Ways to Politics (During the 20 and 21st Century). Ed. Teresa Kulak, Małgorzata Dajnowicz, Chronicon, Wrocław 2016, pp. 480, ISBN 978-83-946166-2-5

Published: 30 December 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.09

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 3 (2), 157-162/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Marta Sikorska-Kowalska (University of Lodz)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego