Maria Weber, Józefa Lis-Błońska. Ucieczka z twierdzy „Bobrujsk”, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2016, ss. 152, ISBN 978-83-7399-703-5

Opublikowany: 30 czerwca 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.09

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 4 (1), 183-190/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Grzegorz Zackiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Maria Weber, Józefa Lis-Błońska. Ucieczka z twierdzy „Bobrujsk”, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2016, pp. 152, ISBN 978-83-7399-703-5

Published: 30 June 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.09

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 4 (1), 183-190/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Grzegorz Zackiewicz (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego