III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Polityka i politycy w prasie XX i XXI w.” pt. „Polityka w prasie kobiecej” 25–26 maja 2018 r.
1

1 III Konferencja Naukowa z cyklu „Polityka i politycy w prasie XX i XXI w.” pt. „Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018 r. – zadanie finansowane w ramach umowy 809/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opublikowany: 30 grudnia 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.09

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 5 (2), 137-144/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Diana Dajnowicz-Piesiecka (Uniwersytet w Białymstoku)
The 3rd International Scientific Conference “Politics in the women’s press” of the “Politics and politicians in the 20th and 21st century press”, 25–26 May 2018

Published: 30 December 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.09

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 5 (2), 137-144/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Diana Dajnowicz-Piesiecka (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego