Małgorzata Dajnowicz, Maria Bauchrowicz-Tocka, Wiesław Wróbel (red.), Słownik Biograficzny Kobiet Kultury. Białystok i województwo podlaskie, cz. II, (Białystok: Wydawnictwo Humanica, 2018), ss. 152. ISBN 978-83-946177-1-4 (całość), 978-83-946177-6-9 (cz. II)

Opublikowany: 30 czerwca 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.10

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 6 (1), 213-218/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Julita Sitniewska (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku)
Małgorzata Dajnowicz, Maria Bauchrowicz-Tocka, Wiesław Wróbel (ed.) Słownik Biograficzny Kobiet Kultury. Białystok i województwo podlaskie, cz. II, (Biographical Dictionary of Women in Culture. Bialystok and the Podlasie Voivodship, volume II), (Bialystok : Humanica Publishing, 2018), pp. 152, ISBN 978-83-946177-1-4 (whole series), 978-83-946177-6-9 (vol. II)

Published: 30 June 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.10

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 6 (1), 213-218/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Julita Sitniewska (Provincial Office for the Protection of Monuments in Białystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego