IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Polityka i politycy w prasie XX i XXI w.” pt. „Kobiety i wybory parlamentarne”, Białystok 14–16 czerwca 2019 r.1

1 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Polityka i politycy w prasie XX i XXI w. pt. Kobiety i wybory parlamentarne, Białystok, 14–16 czerwca 2019 r. – zadanie finansowane w ramach umowy nr 729/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, przy wsparciu Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych.

Opublikowany: 30 czerwca 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.12

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 6 (1), 239-245/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Urszula Sokołowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
IVth National Scientific Conference „Politics and Politicians in the Press of the 20 and 21st Century” – „Women and parliamentary elections”, Bialystok, June 14–16, 2019

Published: 30 June 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.12

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 6 (1), 239-245/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Urszula Sokołowska (Medical Universiti of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego