Agitacja obywatelska przed- i powyborcza 1928 roku na łamach „Kobiety Współczesnej”

Abstrakt:
„Kobieta Współczesna. Ilustrowany Tygodnik Społeczno-Literacki” to czasopismo wychodzące w Warszawie w latach 1927–1934, edytowane przez Emilię Grocholską, skierowane do kobiecej inteligencji. W okresie ukazywania się redakcja prowadziła nieustającą agitację na rzecz równouprawnienia kobiet, uświadomienia politycznego i apelowała do czytelniczek o czynne włączenie się Polek w życie polityczne kraju. Żądała wzięcia udziału w wyborach do sejmu, senatu oraz w wyborach samorządowych. Informowała o życiu politycznym kobiet na świecie.

Słowa kluczowe: „Kobieta Współczesna”, agitacja obywatelska kobiet, życie polityczne, wybory parlamentarne i lokalne, Polska 1918–1939, kobiety posłanki, senatorki

Opublikowany: 30 czerwca 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.05

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 6 (1), 105-137/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
The civic agitation before and after the elections of 1928 in the „Kobieta Współczesna” [Contemporary Woman] weekly

Abstract:
„Kobieta Współczesna. Ilustrowany Tygodnik Społeczno-Literacki” [Contemporary Woman. Illustrated Social and Literary Weekly] was a magazine published in Warsaw in the years 1927–1934, edited by Emilia Grocholska, addressed to women’s intelligentsia. During its publication period, the editors carried out continuous agitation for women’s equality, political awareness and appealed to its Polish readers for their active participation in the political life of their country. The magazine demanded participation in parliamentary elections to the upper and lower house, and in local elections. It informed about the political life of women in the world.

Keywords: „Kobieta Współczesna”, women’s civic agitation, political life, parliamentary and local elections, Poland 1918–1939, female members of parliament and senators

Published: 30 June 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.05

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 6 (1), 105-137/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego