Magdalena Grabowska, Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, (Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018), ss. 322, ISBN 978-83-7383-931-1

Opublikowany: 30 grudnia 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.10

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 7 (2), 203-215/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (Instytut Pamięci Narodowej)
Magdalena Grabowska, Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, (Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018), ss. 322, ISBN 978-83-7383-931-1

Published: 30 December 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.10

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 9 (2), 203-215/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (Institute of National Remembrance)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego