Beata Walęciuk-Dejneka, Literackie przestępczynie. Obrazy kobiecych demonów w wybranych utworach polskich. Szkice, (Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, 2019), ISBN 978-83-7051-962-9

Opublikowany: 30 czerwca 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.11

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 8 (1), 213-218/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Joanna Frużyńska (Uniwersytet Warszawski)
Beata Walęciuk-Dejneka, Literackie przestępczynie. Obrazy kobiecych demonów w wybranych utworach polskich. Szkice, (Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, 2019), ISBN 978-83-7051-962-9

Published: 30 June 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.11

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 8 (1), 213-218/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Joanna Frużyńska (University of Warsaw)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego