Działalność naukowa Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych w 2019 roku

Opublikowany: 30 czerwca 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.12

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 8 (1), 221-225/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Zajko-Czochańska (Uniwersytet w Białymstoku), Patrycja Dajnowicz (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Scientific activity of the Research Center of Women’s History – the Institute of Women’s Studies in 2019

Published: 30 June 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.12

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 8 (1), 221-225/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Zajko-Czochańska (University of Bialystok), Patrycja Dajnowicz (Medical University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego