Sprawozdanie z Białostockiej Letniej Szkoły Historii Kobiet, Augustów 24 lipca – 2 sierpnia 2020 r.
1

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Opublikowany: 30 grudnia 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.12

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 9 (2), 227-230/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Zajko-Czochańska (Uniwersytet w Białymstoku)
Report from the Bialystok Summer School of Women’s History, Augustow 24 July – 2 August 2020

Published: 30 December 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.12

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 9 (2), 227-230/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Zajko-Czochańska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego