Janusz Antoni Wiśniowiecki, Ilias Polski, wyd. Przemysław P. Romaniuk, Jacek Burdowicz- -Nowicki, (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2018), ISBN 978-83-660118-01-3

Opublikowany: 30 czerwca 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.12

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 10 (1), 247-258/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Janusz Antoni Wiśniowiecki, Ilias of Poland, eds. Przemysław P. Romaniuk, Jacek Burdowicz-Nowicki, (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2018), ISBN 978-83-660118-01-3

Published: 30 June 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.12

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 10 (1), 247-258/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Anna Penkała-Jastrzębska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego