Działalność naukowa i upowszechniająca badania naukowe Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych w 2020 r.1

1 Sprawozdanie przygotowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Opublikowany: 30 czerwca 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.14

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 10 (1), 271-281/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Zajko-Czochańska (Uniwersytet w Białymstoku)
Scientific activity and dissemination of scientific research of the Research Center of Women’s History –the Institute of Women’s Studies in 2020

Published: 30 June 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.14

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 10 (1), 271-281/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Zajko-Czochańska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego