VI Spotkanie Członków Zespołu i Współpracowników Ośrodka Badań Historii Kobiet: Dziennikarki, publicystki, kobiety piszące. Twórczynie przekazu źródłowego o dziejach kobiet, Białystok 17 kwietnia 2021 r. – warsztaty
1

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Opublikowany: 20 września 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.11

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 11 (2), 211-213/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Magdalena Gąsowska (Uniwersytet w Białymstoku)
6th Meeting of Team Members and Associates of the Women’s History Research Center: journalists, columnists, women writers. Creators of the source message about the history of women, Białystok, April 17, 2021 – workshops

Published: 20 September 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.11

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 11 (2), 211-213/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Magdalena Gąsowska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego