„Twój Styl” jako przykład magazynu dla kobiet – wstęp do badań
1

Abstrakt:
Opracowanie ma charakter kryminologiczny. Przedstawia fenomen przestępczości kobiet w Rosji od początku lat 90. XX w. do współczesności. Omawia strukturę, dynamikę i przejawy nielegalnej aktywności kobiet. Prezentuje jej społeczno-ekonomiczne, kulturowe, psychologiczne i organizacyjnoprawne przyczyny. Wskazuje sposoby przeciwdziałania zjawisku zarówno przez państwo, jak i społeczeństwo.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: prasa kobieca, „Twój Styl”, magazyny luksusowe

Opublikowany: 22 lipca 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.08

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 12 (1), 169-190/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Olga Dąbrowska-Cendrowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
‘Twój Styl’ as an example of a magazine for women – preliminary research

Abstract:
‘Twój Styl’ is a luxury women’s magazine that has been published in the Polish press market continuously since 1990. Krystyna Kaszuba was its founder and the first chief editor. Taking inspiration from foreign magazines such as ‘Marie Claire’ and ‘Elle’ she created the unique Polish luxury magazine. In the years 1990–2021 ‘Twój Styl’ developed the position of a leader in its typological group, becoming a model for other magazines.The aim of the research is: to present the state of the research on the most important luxury magazine on Polish media market; to highlight the most important events in over 30-year history of this periodical; to define the place of ‘Twój Styl’ in the group of luxury magazines existing on Polish press market and to outline further areas of research on this magazine.

Keywords: women’s press, ‘Twój Styl’, luxury magazines

Published: 22 July 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.08

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 12 (1), 169-190/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Olga Dąbrowska-Cendrowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego