Działalność naukowa i upowszechniająca badania naukowe Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych w 2021 r.
1

1 Sprawozdanie przygotowane/finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Opublikowany: 22 lipca 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.11

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 12 (1), 229-233/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy:Justyna Zajko-Czochańska (Uniwersytet w Białymstoku)
Scientific activity and dissemination of scientific research of the Research Center of Women’s History of the Institute of Women’s Studies in 2021

Published: 22 July 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.11

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 12 (1), 229-233/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Zajko-Czochańska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego