Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Badania historii kobiet polskich na tle porównawczym. Kierunki, problematyka, perspektywy” (Białystok 11–13 czerwca 2021 r.)
1

1 Sprawozdanie przygotowane/finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Opublikowany: 22 lipca 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.12

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 12 (1), 235-242/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku)
Report from the National Scientific Conference “Research on the history of Polish women against a comparative background. Directions, issues, prospects” (Białystok 11–13 June 2021)

Published: 22 July 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.12

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 12 (1), 235-242/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Kowalska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego