Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Islandii w ramach projektu „Kompetencje edukacyjne we współpracy międzynarodowej” (Reykjavik 15–23 października 2022 r.)

Opublikowany: 28 grudnia 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.12

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 12 (1), 249-250/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Maria Bauchrowicz-Tocka (Uniwersytet w Białymstoku)
Report on the Study Visit to Iceland as Part of the Project “Educational Competences in International Cooperation” (Reykjavik, 15–23 October 2022)

Published: 28 December 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.12

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 12 (1), 249-250/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Maria Bauchrowicz-Tocka (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego