Działalność naukowa i upowszechniająca badania naukowe Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych w 2022 r.

Opublikowany: 27 czerwca 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.14

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 14 (1), 285-289/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Zajko-Czochańska (Uniwersytet w Białymstoku)
Scientific Activity and Dissemination of Scientific Research of the Research Center of Women’s History of the Institute of Women’s Studies in 2022

Published: 27 June 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.14

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 14 (1), 285-289/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Zajko-Czochańska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego