Sprawozdanie z IV Białostockiej Letniej Szkoły Historii Kobiet, Augustów 5–15 sierpnia 2022 r.

Opublikowany: 27 czerwca 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.15

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 14 (1), 291-299/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku)
Report on the 4th Białystok Summer School of Women’s History, Augustów, August 5–15, 2022

Published: 27 June 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.15

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 14 (1), 291-299/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Kowalska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego