Zderzenie tradycji z nowoczesnością oczami kobiety na podstawie autobiografii Halide Edip Adıvar oraz powieści Sinekli Bakkal1

Abstrakt:
Halide Edip Adıvar należała do jednej z najbardziej wpływowych kobiet przełomu Imperium Osmańskiego i Republiki Turcji. Była świetnie wykształcona i przełamywała stereotypy. Wiele z nowoczesnych poglądów zawarła w swojej twórczości, szczególnie zestawiając je z tradycją i pokazując jej przestarzałe i krzywdzące elementy. W tekście autorka przeanalizowała pod tym kątem autobiografię pisarki oraz jej najbardziej znaną powieść Sinekli Bakkal.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: Halide Edip Adıvar, Turcja, Imperium Osmańskie, Sinekli Bakkal

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.10

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 185-203/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Karolina Wanda Olszowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska)
The Clash Between Tradition and Modernity Through the Eyes of a Woman, Based on the Autobiography of Halide Edip Adivar and the Novel Sinekli Bakkal

Abstract:
Halide Edip Adıvar was among the most influential women of the fall of the Ottoman Empire and the emergence of Republic of Turkey. She was highly educated and a stereotype-breaker who incorporated many modern views in her work, juxtaposing them with tradition and showing outdated and damaging elements. In the text, the author analyses the writer’s autobiography and her best-known novel Sinekli Bakkal from this angle.

Keywords: Halide Edip Adıvar, Turkey, Ottoman Empire, Sinekli Bakkal

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.10

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 185-203/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Karolina Wanda Olszowska, Jagiellonian University in Cracow (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego