Karol Łopatecki, Janusz Dąbrowski, Wojciech Krawczuk, Wojciech Walczak, Listy Anny Wazy (1568–1625), (Warszawa, Polskie Towarzystwo Historyczne, 2022), ss. 531, ISBN 978-83-963557-6-8

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.13

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 265-267/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Agnieszka Witek, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku (Polska)
Karol Łopatecki, Janusz Dąbrowski, Wojciech Krawczuk, Wojciech Walczak, Listy Anny Wazy (1568–1625), (Warszawa, Polskie Towarzystwo Historyczne, 2022), pp. 531, ISBN 978-83-963557-6-8

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.13

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2) 265-267/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Agnieszka Witek, Provincial Office for the Protection of Monuments in Białystok (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego