Sprawozdanie z I Seminarium Prezentacji Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet – cz. I.

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.14

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 271-273/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Zajko-Czochańska, Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Studiów Kobiecych (Polska)
Report from the First Seminar on the Presentation of the Digital Collection of Women’s History – part I

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.14

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 271-273/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Zajko-Czochańska, University of Bialystok / Institute of Women’s Studies (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego