Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kobiety – kultura – prawo – życie publiczne” .

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.15

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 275-285/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Zajko-Czochańska, Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Studiów Kobiecych (Polska)
Report from the National Scientific Conference “Women – Culture – Law – Public Life” .

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.15

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 275-285/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Zajko-Czochańska, University of Bialystok / Institute of Women’s Studies (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego