Działalność naukowa i upowszechniająca badania naukowe Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych w 2023 r.

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.16

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 287-292/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Kowalska, Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Studiów Kobiecych (Polska)
Scientific Activity and Dissemination of Scientific Research of the Research Center of Women’s History of the Institute of Women’s Studies in 2023

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.16

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 287-292/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Kowalska, University of Bialystok / Institute of Women’s Studies (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego